پايگاه ميراث جهاني چغازنبيل و هفت‌تپه | انتشار: سه‌شنبه ، 1396/03/02 ؛ 14:00:00 | پست الكترونيكي:  atefeh.rashnoee@choghazanbil.ir


 

سوابق علمی، اجرايي ، آموزشی و پژوهشی

مشخصات فردي:
نام : عاطفه
​نام خانوادگي:  رشنويي


درجه علمي و تحصيلات:
کارشناسي ارشد مرمت و احياء بناها و بافت‌هاي تاريخي


سوابق و مسئوليت‌هاي اجرايي ـ مديريتي:

 • کارشناس مرمت و احيا بناهاي تاريخي اداره کل ميراث فرهنگي لرستان از آذر 1381
 • نظارت برمرمت پل‌هاي تاريخي کلهر و کشکان لرستان
 • مدير پروژه بزرگ  قلعه فلک الافلاک از سال 1381  لغايت 1383
 • معاون حفظ و احيا آثار تاريخي اداره کل ميراث فرهنگي لرستان از فروردين 1382 لغايت تير 1383
 • معاون حفظ و احيا آثار تاريخي اداره کل ميراث فرهنگي خوزستان از مهر 1383 لغايت خرداد 1388
 • کارشناس معاونت ميراث فرهنگي خوزستان از 1388 لغايت 1392
 • نظارت بر بيش از سي پروژه و کارگاه مرمتي فعال در سراسر استان خوزستان
 • مدير پروژه بزرگ قلعه شوش از سال 1384 لغايت 1388
 • مدير مرمت و ساماندهي محوطه تاريخي قلعه تل
 •  تکميل و بررسي بيش از صد پرونده ثبتي در استان
 • عضويت در شوراي ثبت اداره کل لرستان و خوزستان از سال 1381 تاکنون
 • عضويت در شوراي فني اداره کل لرستان و خوزستان از سال 1381 تا کنون
 • معاون ميراث فرهنگي خوزستان از آذر ماه سال 1392 لغايت ارديبهشت 1395
 • مدير تهيه پيش نويس پرونده ثبت جهاني ايذه
 • کارشناس معاونت ميراث فرهنگي خوزستان از ارديبهشت 95 تاکنون
 • دبير اجرايي کنگره ي تاريخ معماري خوزستان
 • عضو اصلي در کميته سيما و منظر شهري
 • سرپرست پايگاه ميراث جهاني چغازنبيل و هفت‌تپه

سوابق پژوهشي و حرفه‌اي: 

 • سردبير نشريه دانشجويي ترنج در دوره کارشناسي
 • ارايه مقاله معرفي حمام گپ خرم آباد در سومين کنگره بم
 • ارايه مقاله نمود کمال گرايي در باغ ايراني در سومين کنگره بم
 • مدير مسئول نشريه علمي فرهنگي اووج (معاونت ميراث خوزستان)
 • ارايه مقاله دخمه تنگ دز نويافته اليمايي در کنگره استاني چهارمين کنگره تاريخ و معماري خوزستان

سوابق تدريس:

 • تدريس دروس معماري دانشکده معماري لرستان سالهاي 1381 و 1382
 • تدريس  دروس معماري دانشگاه ازاد شوشتر سالهاي 1383 لغايت 1385
 • تدريس در گروه معماري جهاد دانشگاهي خوزستان از سال 1385 تاکنون
 • تدريس در گروه معماري دانشگاه آزاد اهواز از سال 1385 تاکنون
 • ارايه سمينار و بحث در گروه معماري دانشگاه چمران
 • همکاري با استانداري خوزستان به عنوان مدرس دوره‌هاي آموشي تخصصي شهرداران
 • تدريس به مديران فني بند ب آژانس‌هاي مسافرتي و راهنمايان تور