پايگاه ميراث جهاني چغازنبيل و هفت‌تپه | عليرضا فرجي ، 29-01-1396 ، 10:30:00


 

مستندنگاري اشياء و ساختارهاي معماري بدست آمده از گمانه‌زني‌هاي اخير محوطه باستاني تپه جنگل 

در اسفندماه 1395 گمانه‌زني‌هايي در تپه جنگل به سرپرستي آقاي علي زلقي كارشناس و دانشجوي دكتري رشته باستان‌شناسي از دانشگاه ماينز آلمان انجام گرفت. در اين بررسي‌هاي باستان‌شناسي علاوه بر برداشت عوارض و توپوگرافي تپه مورد نظر تعيين لايه‌هاي باستان‌شناسي آن و همچنين كمك به تعيين عرصه و حرايم محوطه باستاني هفت‌تپه مد نظر بوده است. در اين بررسي‌ها تعداد زيادي خرده سفال از لايه‌هاي مختلف بدست آمده كه كار مستندسازي و ترسيم آنها در حال انجام ميباشد. همچنين در طي حفاريهاي غير مجازي كه درسال‌هاي گذشته در محدوده محوطه تاريخي تپه جنگل انجام گرفته بود، آثاري از يك مقبره كه احتمالاً مربوط به دوره عيلام ميانه مي‌باشد، بدست آمد. در بررسي‌هاي اخير مشخص گرديد كه يك مقبره ديگر در كنار آن ميباشد. مقابر به صورت كامل پاكسازي شده و اشياء و خرده سفال‌هاي آن براي تاريخ‌نگاري مستند گرديدند. همچنين براي مستندنگاري و سه بعدي سازي ديواره‌هاي آجري مقابر و تعيين پلان آن از نرم افزار فتو گرامتري استفاده شد. مستندسازي آن در حال انجام مي‌باشد.