پايگاه ميراث جهاني چغازنبيل و هفت‌تپه | مريم شرفي ، 29-01-1396  ،  10:00:00


 

تعيين عرصه و حريم محوطه باستاني هفت‌تپه

محوطه باستاني هفت‌تپه شامل بقاياي يك شهر و اجتماع بزرگ مربوط به دوران ايلام ميانه (حدود قرن 14 قبل از ميلاد) بوده كه از تپه‌هاي متعددي تشكيل شده است. بر همگان روشن است كه تپه‌ها و محوطه هاي باستاني بقاياي به جا مانده از گذشته هستند كه حفاظت و نگهداري از آنها براي آيندگان وظيفه هر نسل است. متاسفانه گسترش و توسعه فعاليت‌هاي كشاورزي، صنعتي و زير بنايي هميشه تهديدي براي تخريب تپه‌ها و محوطه‌هاي باستاني بوده و هست. از اين رو تعيين عرصه و حريم محوطه‌هاي باستاني و ثبت آنها يكي از معدود راههاي قانوني است كه بتوان بصورت رسمي از توسعه فعاليت‌هاي كشاورزي و صنعتي در محوطه‌هاي باستاني جلوگيري كرد. در همين راستا با تلاش پايگاه ميراث جهاني چغازنبيل و هفت‌تپه فاز يك تعيين عرصه و حريم محوطه باستاني هفت‌تپه به سرپرستي آقاي دكتر علي زلقي به انجام رسيد و مرحله نهايي آن در شرف تصويب مي‌باشد.