ساعت بازديد و نرخ ورودیه محوطه‌های میراث جهانی چغازنبیل، باستاني هفت‌تپه و موزه آثار تاريخي چغازنبيل و هفت‌تپه

عنوان محوطه ساعت بازديد قيمت بليط داخلي قيمت بليط خارجي
محوطه باستاني هفت‌تپه و موزه آثار تاريخي چغازنبيل و هفت‌تپه 8 صبح الي 19 25,000 ريال 150,000 ريال
محوطه ميراث جهاني چغازنبيل 8 صبح الي 18:30 30,000 ريال 200,000 ريال