پايگاه ميراث جهاني چغازنبيل و هفت‌تپه | دکتر علي رضا رازقي ، 1394-09-28 ، 08:30:00

 

سوابق علمی، اجرايي ، آموزشی و پژوهشی


مشخصات فردی:

 • نام : علی رضا          
 • نام خانوادگی : رازقی

درجه علمی و تحصیلات:

 • دکترای معماری اسلامی (گرایش حفاظت از میراث معماری) از دانشگاه هنر اسلامی

عنوان رساله دکتری:  

 • «علل بروز تعارض‌های اجتماعی در حفاظت از میراث معماری»  "Etiology of Social Conflicts on Architectural Heritage Conservation"

دوره‌هاي آموزشي و گواهینامه‌ها:

 • گواهینامه بین المللی پایان دوره ثبت آثار تاریخی فرهنگی یونسکو (The Preparation of the World Heritage P.R)(1389).
 • گواهینامه پایان دوره مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی(1386).
 • گواهينامه پايان دوره روش‌شناسي تحقيق (1383).
 • گواهينامه پايان دوره نگارش مقاله فارسي (1384).
 • گواهينامه پايان دوره نگارش مقاله انگليسي(1384).
 • گواهينامه پايان دوره برنامه‌ريزي و الگوهاي طرح درس (1383).
 • گواهينامه اولین دانش‌آموخته ايران در دوره دکتری معماری اسلامی(1391) با کسب رتبه اول فارغ‌التحصیلی دوره دکتری معماری اسلامی از دانشگاه هنر اسلامی.

سوابق و مسئوليت‌هاي اجرايي ـ مديريتي:

 • سرپرست پايگاه میراث جهانی چغازنبيل و هفت تپه ـ 1394.
 • مدیر گروه کارشناسی ارشد هنرهای اسلامی دانشگاه هنر تهران ـ 1392. 
 • عضو هیأت راهبردی حفاظت و مرمت پايگاه میراث جهانی گنبد قابوس ـ 1392.
 • عضو هیأت راهبردی حفاظت و مرمت پايگاه میراث جهانی بيستون ـ 1391.
 • مدیر مجموعه میراث جهانی گنبد سلطانیه ـ 1389.
 • عضو هیأت راهبردی حفاظت و مرمت پايگاه میراث جهانی سلطانيه ـ 1389. 
 • عضو انجمن بین المللی همکاری های علمی ایران شناسی (بنیاد ایران شناسی) ـ 1385.
 • عضو هیأت موسس رشته تحصیلی مهندسی معماری سنتی در دانشگاه کاشان ـ 1385.
 • مدیر پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کاشان ـ 1384.
 • دبیر شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کاشان ـ 1384.
 • عضو هیأت راهبري حفاظت و مرمت پايگاه میراث شهري اردكان يزد ـ1381.
 • عضو هیأت موءسس انجمن علمی دانش آموختگان میراث فرهنگی کشور ـ 1381.
 • عضو هیأت راهبري حفاظت و مرمت پايگاه میراث معماري قلعه‌هاي پرتغالي‌هاي قشم و لارك ـ 1380.
 • عضو هیأت راهبري حفاظت و مرمت پايگاه میراث معماري تپه ميل ورامين ـ 1379.

سوابق پژوهشي و حرفه‌اي: 

عنوان محل تاریخ
همکاری در پروژه مرمت و حفاظت بناهای تاریخی ـ فرهنگی ابنیه ساحلی  بندر بوشهر مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی کشور 1376
همکاری در پروژه‌های تعیین حرائم ابنیه تاریخی ـ فرهنگی سازمان میراث فرهنگی کشور 78 - 1377
همکاری در پایگاه میراث فرهنگی تپه‌میل ورامین(استخراج طرح اصیل معماری
(نقشه ها و پرسپکتیوهای قبل از تخریب) بنای تپه میل ورامین بر اساس برداشت مستندات کالبدی و آناستیلوزی قطعات)
سازمان میراث فرهنگی کشور 1379
همکاری در پایگاه میراث فرهنگی گنبد سلطانیه سازمان میراث فرهنگی کشور 1379
همکاری در پروژه نجات بخشی  بنای سه گنبدان بهبهان سازمان میراث فرهنگی کشور 1379
همکاری در پروژه‌های حفاظت، مرمت و احیاء بناهای تاریخی فرهنگی استان فارس سازمان میراث فرهنگی کشور 1380
همکاری در پروژه‌های حفاظت و مرمت پایگاه قشم و لارک
(تهیه نقشه های دوره بندی تاریخی از ابنیه مذکور و ارائه طرحهای مرتبط با مرمت و احیاء قلعه های پرتقالی‌ها در جزایر جنوبی کشور)
سازمان میراث فرهنگی کشور 1380
همکاری در پایگاه میراث فرهنگی مرمت شهری بافت تاریخی اردکان یزد سازمان میراث فرهنگی کشور 1381
مجری پروژه آنالیز اقلیمی بر اساس مطالعات مستند معماری اقلیمی سنتی در منطقه گرم و خشک ایران (اردکان یزد) سازمان میراث فرهنگی کشور 82 - 1381
مجری پروژه تجزیه و تحلیل مرمت های صورت گرفته در بدنه ها و تزئینات وابسته به معماری دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد کاشان 84 - 1383
مجری پروژه بررسی وضعیت کالبدی تیمچه امین الدوله در بازار کاشان دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد کاشان 85 - 1384
همکاری در پروژه های مرمت و معماری (مدیریت پروژه، مطالعات، طراحی، اجرا) دفتر فنی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان 87 - 1381
همکاری در پروژه بازنگری مرمت شهری محور تربیت تبریز و بافت تاریخی فرهنگی پیرامون معاونت میراث فرهنگی آذربایجان شرقی با همکاری مرکز تحقیقات مرمت ابنیه و بافتهای تاریخی دانشگاه هنر اسلامی تبریز 88 - 1387
مدیر پروژه حفاظت و مرمت میراث جهانی گنید سلطانیه و ناظر پروژه های پژوهشی و اجرایی مرتبط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور 93 - 1389
مدير پروژه حفاظت و مرمت میراث جهانی چغازنبيل و هفت تپه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور 1394

مقالات و سخنرانی‌های تخصصی: 

عنوان محل پذیرش ـ چاپ ـ ارائه تاریخ
مدیریت پروژه های مرمت معماری ساختمان دومین جشنواره بين المللي مسکن - تهران 1378
مفاهیم زیبا شناختی در آثار خشتی و جزئیات اتصالات در آثار خشتی خلاصه مقالات نهمین کنگره بین المللی خشت یزد 1383
اصالت در مرمت معماری هفتمين كنگره مرمت آثار و تزئینات وابسته به معماری 1384
وحدت و یکپارچگی در مرمت معماری هفتمين كنگره مرمت آثار و تزئینات وابسته به معماری (پوستر) 1384
جایگاه مبانی نظری در مرمت معمارانه کنگره سراسری فنی ـ مهندسی باشگاه پژوهشگران جوان 1384
نقدي بر مجموعه تحولات چند دهه اخير در محدوده بافت تاريخي كاشان نخستين كنگره بين المللي طراحي شهري ـ اصفهان UDIC 1 1385
تحلیلی بر مبانی نظری  اصالت در محیط پیرامون حرم ها اولین همایش اماکن مقدس- مشهد 1386
حفاظت، مرمت و احیاء معماری از دریچه معناشناختیِ مخاطب نگر مجموعه پژوهشهای دوره دکتری معماری اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز 1387
مفهوم شناختی فلسفه تاریخی گری مجموعه پژوهشهای دوره دکتری معماری اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز 1387
تحلیلی بر تجارب مرمت و احیاء معماری در ایران همایش هفته میراث فرهنگی 1388
یک راهکار در احیاء گونه مسکونی تاریخی- فرهنگی حیاط مرکزی ایرانی اسلامی مجموعه پژوهشهای دوره دکتری معماری اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز 1388
مبانی طرح معماری در وضعیت میان افزاء و مجاور افزاء تاریخی- فرهنگی نخستین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی ـ دانشگاه هنر اسلامی تبریز 1389
علل بروز تعارض‌های اجتماعی در حفاظت از میراث معماری فصلنامه علمی پژوهشی ـ مطالعات شهر ایرانی اسلامی 1391
Soltanieh dom tiles: Scientific investigation and diagnostic for conservation بخش پوستر دومین همایش بین‌المللی ـ CH.EM.CH.2012 1391
مشارکت بومی در حفاظت و مرمت مجموعه‌های ثبت جهانی همایش ملی دستاوردهای مجموعه‌های ثبت جهانی ایران ـ هفته میراث فرهنگی (سخنرانی) 1392
تحلیلی بر تجارب حفاظت و مرمت در مجموعه ثبت جهانی گنبد سلطانیه همایش ملی میراث فرهنگی ـ دیروز، امروز، فردا (سخنرانی) 1392
نسبت حفاظت و مرمت با زندگی انسان دفتر امور پایگاه‌های میراث فرهنگی کشور ـ کارگاه تخصصی باغ‌های تاریخی ایران ـ باغ اکبریه بیرجند (سخنرانی) 1393
سنجش نگرش جامعه بازاريان نسبت به تاب‌آوري ارزش‌هاي تاريخي فرهنگي در حفاظت از بازار
موردپژوهي: نگرش‌سنجي از كسبه بازار تاريخي تهران
فصلنامه علمی پژوهشی ـ مرمت و معماري ايران ـ دانشگاه هنر اصفهان 1394

رساله‌ها و پایان نامه‌‌های دانشجویی (در مقاطع تحصیلی دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی):

 • طرح معماری میان‌افزاء در بافت تاریخی با رویکرد ریخت‌شناسی؛ (دانشگاه هنر تهران). 
 • فضا و جامعه در سلطانیه؛ مطالعه شهرهای ایلخانان در ایران؛ (دانشگاه تهران).
 • تاب‌آوری کالبدی و عملکردی در بازار تاریخی تهران؛ (دانشگاه هنر تهران).
 • طراحی مسکونی در محله جویباره اصفهان با رویکرد پایداری اجتماعی؛ (دانشگاه آزاد).   
 • فن‌شناسی و آسیب‌شناسی کاشی‌های پوسته خارجی گنبد سلطانیه؛ (دانشگاه هنر تهران).
 • طرح احیاء مجموعه تاریخی فرهنگی باغ ملی تهران؛ (دانشگاه هنر تهران).
 • طرح معماری مرکز گردشگری میدان امام اصفهان؛ (دانشگاه آزاد). 
 • حفاظت پیشگیرانه در محوطه‌های خشتی باستان‌شناسی؛ (دانشگاه هنر تهران). 
 • طرح احیاء مجموعه کریمخانی زند شیراز با رویکرد مورفولوژی؛ (دانشگاه هنر تهران). 
 • طرح مرمت و احیاء حمام سیدیان قزوین؛ (مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی تهران).
 • طرح مرمت شهری محور تمغاچی ها کاشان؛ (دانشگاه هنر تهران). 
 • طرح مرمت شهری محور علوی کاشان؛ (دانشگاه کاشان).
 • طرح معماری کانون گردشگری کاشان‌شناسی؛ (مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی تهران).
 • طرح مسکونی با رویکرد اقلیمی در اصفهان؛ (دانشگاه کاشان).
 • طراحی و کاربرد چوب در معماری ایران؛ (دانشگاه کاشان).
 • طرح معماری مسجد بزرگراه آیت ا... سعیدی تهران؛ (داشگاه کاشان).
 • طرح معماري مركز تفريحي فرهنگي در بافت تاريخي شيراز (دانشگاه آزاد).
 • طرح معماري مركز گردشگري در بافت تاريخي كاشان (دانشگاه آزاد).
 • طرح معماري مركز گردشگري ميدان امام اصفهان (دانشگاه آزاد).

سوابق تدریس:

شروع سوابق تدریس دانشگاهی: 1379  
سابقه تدریس دانشگاهی: 15 سال  
سابقه عضویت هیأت علمی در دانشگاه: 12 سال

محل تدریس تاریخ و نحوه همکاری مقطع تدريس
دانشگاه هنر تهران عضو هیأت علمی ـ 86  تا (ادامه‌دارد) دکتری و کارشناسی ارشد مرمت
دانشگاه کاشان ـ دانشکده هنر و معماری و دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان عضو هیأت علمی ـ 82  تا 86 کارشناسی مهندسي معماري و معماري ايراني
دانشگاه آزاد اسلامی (واحد بین‌الملل کیش، تهران غرب، یادگار امام تهران و ...) همکاری‌های مقطعی ـ 81 تا 94 دکتری و کارشناسی ارشد معماري
مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی- تهران همکاری‌های مقطعی ـ 85 تا 91 کارشناسی مهندسي معماري و مرمت
دانشکده شهید رجایی کاشان همکاری‌های مقطعی ـ 79 تا 86 کارشناسی مهندسي معماري
موسسه آموزشهای آزاد وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری 1387 کارگاه‌های آموزشی دانش‌افزایی ویژه فارغ‌التحصیلان و مهندسین معماری و مرمت استان قزوین