تجهيز مخزن اشياء پايگاه ميراث جهاني چغازنبيل و هفت‌تپه به قفسه‌هاي ثابت و متحرك

در كاوش‌هاي باستان‌شناسي سال‌هاي اخير محوطه‌هاي تاريخي چغازنبيل، هفت‌تپه، ابوفندوا و تپه دهنو، تعداد زيادي شيء ارزشمند اعم از ظروف سفالي، آثار مفرغي، آجر و الواح گلي كتيبه‌دار، پيكرك‌هاي انساني و حيواني و... بدست آمد. بر اين اساس لازم بود با ساماندهي وضعيت موجود مخزن، شرايطي استاندارد جهت نگهداري اشياء فراهم شود. به همين منظور با ايجاد قفسه‌بندي ثابت و متحرك در محل مخزن، اقدامات لازم جهت آرشيو و طبقه‌بندي آثار صورت پذيرفت تا بتوان علاوه بر نگهداري صحيح اشياء موجود،‌ فضاي مناسبي را براي اشيايي كه در كاوش‌هاي بعدي اين منطقه بدست خواهد آمد؛‌ در نظر گرفت.