اخبار
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اخبــار پايگاه ميراث جهانی چغازنبيل و هفت‌تپه

کارگاه‌های آموزشی کنگره تاريخ معماری و شهرسازی ايران با حضور اساتيد برجسته دانشگاه‌های استان و کشور.  (ادامه مطلب)

#  پايگاه ميراث جهانی چغازنبيل و هفت تپه به مناسبت روز جهاني و هفته کودک برنامه‌هايی با موضوع گردشگری، صلح و کودک برگزار نمود.  (ادامه مطلب)

#  مطالعات تهيه و بهينه‌سازي اندود كاهگل در محوطه چغازنبيل  (ادامه مطلب)

#  اتمام مرمت طبقات اول و دوم زيگورات چغازنبيل  (ادامه مطلب)

مطالعه و بررسی خاک‌های منطقه جهت ساخت مصالح مرمتی (ادامه مطلب)

تکمیل بخش اقامتی پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه (ادامه مطلب)

تسریع در روند مرمت‌های زیگورات چغازنبیل (ادامه مطلب)

تجهیز مخزن اشیاء پایگاه به قفسه‌های ثابت و متحرك (ادامه مطلب)

# راه‌اندازی سامانه WEBGIS گردشگری و تعیین مسیر دسترسی محوطه‌هاي چغازنبیل و هفت‌تپه  (ادامه مطلب)

# اجرای اندود كاهگل و حفاظت‌های اضطراری ساختارهای خشتی محوطه باستاني هفت‌تپه  (ادامه مطلب)

 معرفی پايگاه ميراث جهانی چغازنبيل و هفت‌تپه

# پوسترهای شناخت (ادامه مطلب)

بروشورهای محوطه‌های تاریخی چغازنبیل و هفت‌تپه (ادامه مطلب)

كارت پستال (ادامه مطلب)

تصاویر (ادامه مطلب)

 

مديريت و كارشناسان پايگاه ميراث جهانی چغازنبيل و هفت‌تپه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
استادكاران و كارگران تجربی پايگاه ميراث جهانی چغازنبيل و هفت‌تپه (ادامه مطلب...)
# حفاظت فيزيكی و پشتيبانی پايگاه ميراث جهانی چغازنبيل و هفت‌تپه (ادامه مطلب...)

  بخش‌های تخصصی پايگاه ميراث جهانی چغازنبيل و هفت‌تپه